Kallelse till årsmöte 15 januari 2011

Kallelse till Pysslarnas årsmöte
Alla medlemmar i klubben är välkomna till årsmöte.
Tid: 15 januari 2011 klockan 13.00
Plats: Scrapträff i Högsön
Motioner (förslag) ska vara klubbstyrelsen tillhanda senast den 7 januari 2011
Anmälan ska vara klubbstyrelsen tillhanda senast den 9 januari 2011 pysslarna@gmail.com
 2010-12-19
Annelie Eliasson
…………………………………………………….
 Klubbordförande
 Bilaga: Dagordning

Dagordning för årsmöte 20 11 -01 -15
 Tid: 13.00
Plats: Scrapträff Högsön
§1 Mötets öppnande
§2 Val av orförande och sekreterare för mötet
§3 Val av justerare tillika rösträknare
 §4 Fastställande av dagordning
 §5 Styrelsens berättelse om det gångna årets verksamhet
 § 6 Kassörens berättelse
 §7 Revisorns berättelse
§8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 §9 Val av styrelse
§10 Val av revisorer och revisorssuppleanter
§11 Val av valberedning
§12 Faställande av styrelsens förslag för det kommande verksamhetsåret
 §13 Fastställande av rekommenderade årsavgifter för tiden fram till nästa årsstämma för medlemmar
§14 Övriga frågor
 §15 Mötets avslutande

KOMMENTARER:


Lämna din kommentar här:

Ditt namn/alias:
Kom ihåg mig?

Din E-postadress: (visas ej)


Adress tíll din blogg/hemsida:


Kommentar:

Trackback